Bunu Paylaş!
Bizi Takip edin!

İletişim için aşağıdaki yorum portunu kullanarak bizimle çekinmeden iletilerinizi, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. İletileriniz sitede açık olarak paylaşılmayacaktır.

Aktüerya Sitesinde yazılarınızın yayımlanıp Aküerler ve Aktüerya çalışanları tarafından okumasını istiyorsanız; Çekinmeden bizimle paylaşabilirsiniz. Olumlu değerlendirilen yazılar Aktüerya sitesinde diğer aktüerya çalışanları ile paylaşılacaktır.

 

e-ileti adresi : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

----

Aktüerya Forum'u ( Karakol ) açıldı. Artık genel sorularınızı Forum Soru / Cevap kısmından genel olarak paylaşabilirsiniz.

TAMAM Hayat Branşı Teminat Bazında Prim ve Tazminat  TAMAM  Sigorta ve Emeklilik Şirketleri TAMAM Emeklilik Şirketleri
 TAMAM Reasürans Şirketleri TAMAM Şirket Bazında Mali ve Teknik Tablolar    

*Tablolar Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Tarafından Hazırlanmıştır ve Kamuya Sunulmuştur. Tablolar cihazınıza TSB sunucularından inmektedir. 

Regresyon analizi, bir yada birden daha fazla bağımsız değişkenin, bağımlı bir değişkenle arasındaki ilişkiyi matematiksel bir denklem olarak orataya koymak için kullanılır. Burada;
Y : Bağımlı değişken
X: Bağımsız değişken
B: Katsayılar
E: Artıklar
olmak üzere Y=B0+B1+B2X2+…+BkXk+ei şeklinde bir denklem elde edilir. Böylece “şu “X” verisi için “Y” değeri bu olacaktır.” şeklinde tahminler yapılabilir. ( Örnekte incelenecek veri setini buradan indirebilirsiniz… )

Burada “y”(Vücut ağırlığı)” değişkeni bağımlı veri, “x”(Vucudun farklı bölümlerinin ölçüleri) değişkenleri ise bağımsız verilerdir.
SPSS’ de ” Analyze > Regression > Linear ”

Bu seçimler yapıldıktan sonra sonuçlar aşağıdaki gibi olacaktır.

Bu tablodaki “Adjusted R Square” değeri oluşturulan denklemin tahmin gücünü göstermektedir. Bu modelin tahmin gücü %99.9′ dur.

Bu tabloda “Sig.” değer 0.000<0.05 olduğu için oluşturulan modelin anlamlı bir model olduğu yorumu yapılabilir.

Bu tablodan modelin matematiksel hali oluşturulabilir ve katsayıların bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olup olmadıkları yorumu yapılabilir. Burada “Midarm Circumference” değişkeninin “Sig.” değeri 0.170>0.05 olduğu için bu değişkenin bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. Böyle bir durumda “Stepwise Regression” yöntemi kullanılır.

Riski nasıl yönetiriz.

Yaptığımız işi açıklamak riski açıklamaksızın tamamlanmayacaktır.

Risk birçok şekilde gelir. Herkes ve her kuruluş riskle karşı karşıyadır. Riskleri ölçme ve yönetme konusunda uzman olarak, toplumumuzda önemli bir ihtiyacı karşılarız. Toplumun psikolojik, fiziksel ve ekonomik refahına katkımız inanılmaz. Risk yönetim programlarımız olmasaydı, ekonomimiz gelişemezdi.

Örnek vermek gerekirse, çözdüğümüz sorunlardan sadece birkaçı:

  • Bir sigorta şirketinin, sigortalı araç ve sürücü hakkında detaylar gibi birçok faktörü göz önünde bulundurarak, otomatik sigorta için ne kadar ücret alması gerektiğini belirliyoruz.
  • Hayat sigortası ürünleri geliştiririz, böylece ebeveynler, bir kaza durumunda çocuklarına bakacaklarını hissederek, kaya tırmanışı gibi macera dolu eğlence faaliyetlerinden keyif alabilirler.
  • Ev sahibinin bulunduğu yer gibi bir dizi faktör göz önünde bulundurularak, bir sigorta şirketinin ev sahibi sigortası için ne kadar ücret alması gerektiğini belirliyoruz.
  • Bir sigorta şirketinin işletmelerin, sigortacılık ve iş kesintisi sigortası gibi ihtiyaç duydukları farklı sigorta türleri için ne kadar ücret alması gerektiğini belirliyoruz.
  • Şirketlerin emeklilik planlarını oluşturmasına yardımcı oluyoruz.
  • Bankalara varlık ve yükümlülüklerini yönetmede yardımcı oluruz ve finansal riski yönetmenin yollarını geliştiririz.

Risk, çözdüğümüz sorunların merkezinde yer alır.

Aktüerya ve aktüeryal hesaplamalar, yavaş yavaş hayat sigortalarının gündeme gelmesiyle birlikte  1792 yılında İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Aktüeryal hesaplamalardaki matemetiksel ve istatistiki işlemlerden ötürü ilk aktüerler matematikçilerden olmuştur. İlerleyen zamanlarda İngilterede ki aktüerlerin sayısındaki artış 1848 yılında yine İngiltere’de Aktüerya Enstitüsü’nün kurulmasını zorunlu kılmıştır. Bundan sekiz yıl sonra İskoçya’da Aktüerya Fakültesi kurulmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1889 yılında Amerikan Aktüerler Birliği ve 1909 yılında Amerikan Aktüerya Enstitüsü kurulmuştur. Bu iki Amerikan kuruluşu 1949 yılında birleşerek Aktüerler Birliği’ni oluşturmuştur.

Üyelerin İstihdam Edildikleri Alanlar Bazında Analizi (ABD Aktüerler Birliği)

Sigorta Şirketleri

5.358

Danışman Aktüer

4.580

Sigorta Komisyoncusu

51

Sigorta Departmanları (Devlet, Yerel Yönetimler)

97

Diğer Hükümet Çalışanları

151

Üniversiteler

108

Yatırım Danışmanları

239

Yazılım Grubu

162

Sigorta Sektöründeki Diğer Organizasyonlar

123

Diğer

213

Emekli

1281

Bağımsız Şirketler

703

TOPLAM

13.066

KAYNAK:  www.soa.org

Bunların yanısıra, Alman Aktüerler Birliğinin (DAV) üye sayısı 2.424′tür. Aktüeryanın doğduğu İngiltere’de ise bu rakam 16.337′ye ulaşmış durumdadır. Ayrıyeten Yunanistan’daki Aktüerler birliği 90 ve İsveç’teki ise 350 üyeye sahiptir.

  1. yüzyılın başları itibariyle Amerika Birleşik Devletleri’nde hastalık, maluliyet ve kaza sigortalarında, özellikle 1911 yılından itibaren uygulanan işçi tazminatlarından kaynaklanan problemler aktüeryal yaklaşımlar gerektirmiştir. Yeni problemler ve geleneksel hayat sigortası uygulamaları arasındaki farklar 1914 yılında “Amerika Kaza Aktüerya ve İstatistik Birliği’’’nin kurulmasına yol açmıştır.

Ülkemizde ise ABD’ deki bu gelişmelerden tam 37 yıl sonra Aktüerler Derneği kurulmuştur.

loading...
  • Üst
  • orta
  • Alt